سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی رجب بیگی – دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی تهران
سیده الهام حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران،
سیدعلی اکبر احمدی – دانشیار دانشگاه جامع پیام نور، تهران

چکیده:

تحولات پرشتاب جهان امروز، از جمله جهانی شدن، افزایش رقابت، رشد تکنولوژی و …، سازمانها را با چالش های جدی روبه رو کرده است. یکی از راه های مقابله با این چالش ها، توجه به مقوله کارآفرینی است که از آنبه عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی یاد می شود و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است. یکی از عوامل موثر بر کارآفرینی، سرمایه اجتماعی است که نقش مهمی در گسترش فعالیت های کارآفرینانهدارد و در واقع تقویت سرمایه های اجتماعی می تواند منجر به افزایش خلاقیت و نوآوری در افراد شده و موجبات توسعه کارآفرینی را فراهم آورد. به همین جهت در این مقاله تلاش بر این است تا نقش سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی در سازمانها ، مورد بررسی قرار گیرد.