سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایرج سلیمانزاد – دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیرگروه رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام ن
عیسی عالی اف – رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی علوم آذربایجان

چکیده:

کارآفرینی نیروی اصلی توسعه اقتصادی به حساب می آید که با استفاده از تغییر و نوآوری، رشد تولید و خدمات را به وجود می آورد . گردشگری یکی از بخش های اقتصادی است که به درجه بالایی از مشارکت فعالیت های کارآفرینانه نیاز دارد. پاسخگویی به تقاضای روزافزون و نیازهای مختلف گردشگری نیازمند تنوع خدمات و محصولات توریستی است . این مسئله فرصت های بیشتری را برای گردشگری پایدار فراهم می کند . استان آذربایجان غربی ،که به عنوان منطقه مورد مطالعه استفاده شده یک مقصد توریستی است که ویژگی های بارز طبیعی و فرهنگی زیادی دارد. همچنین آنجا یکی از نواحی خوب کشاورزی در ایران است که میتواند به عنوان پتانسیل مناسبی برای توسعه کارآفرینی باشد. اما هنوز ، فرهنگ و جو کارآفرینی در استان ضعیف می باشد . این مسئله ناشی از فشارهای اجتماعی است که مشخصه بارز جامعه است . مقاله حاضربه توسعه کارآفرینی در گردشگری استان آذربایجان غربی و نقش آن درتوسعه پایدارمنطقه پرداخته و خلاصه ای از وضعیت کارآفرینی رایج منطقه را نشان می دهد. علاوه بر این بر اساس یافت هها و تجزیه وتحلیل ها ، پیشنهاداتی برای رفع موانع توسعه کارآفرینی در نواحی گردشگری ارائه شده است .