سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
راحله اسدی نیا – مدرس دانشگاه
سارا معرفت نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

ژئو توریسم یا گردشگری جغرافیایی که یکی از روشهای نو در ارائه جاذبه های گردشگری است که کلی نگری در این شاخه خاص بر گرفته از ویژگیهای جغرافیایی آن است. ژئو توریسم نه تنها عامل جاذبه های طبیعی از جمله پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی می شود، بلکه جاذبه های تاریخی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. با عنایت به اینکه توجه به رویکردهای نوین گردشگری رو به افزایش است بنابراین بررسی در این زمینه ضروری می باشد. جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس با داشتن میراث غنی زمین شناسی، ژئومورفولوژی خاص نظیر (تنگه ها، گنبدهای نمکی، غار نمکدان) وجاذبه های تاریخی و فرهنگی (فرهنگ خاص مردم بومی، زبان، آداب و رسوم و معماری خانه های لافت) از مناطق مستعد برای برنامه ریزی بر پایه اکوتوریسم ژئوتوریسم است. مقاله حاضر با هدف بررسی قابلیتهای ژئوتوریسمی جزیره قشم و تدوین راهبردها و برنامه هایی در جهت توسعه ژئوتوریسم پایدار صورت گرفته است. یافته های مطالعات کتابخانه ای و میدانی بیانگر آن است که توسعه ژئوتوریسم پایدار که ریشه در توسعه پایدار دارد می تواند منجر به اهداف حفاظت از محیط و درآمدزایی رفاه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی و ارتقاء منابع گردشگری شود.