سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سیدعلی رضوی ابراهیمی – هیئت علمی دانشگاه پیام نورتهران
احمد فراهی – هیئت علمی دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:

درپایگاه داده های چندرسانه ای اطلاعات فراداده و اشیای مهم استخراج شده و درشاخص گذاری و جستجوی داده ها از آن استفاده می شود ا زآنجا که استفاده از این اطلاعات درکنترل دسترسی کاربر به داده و ارسال بخشهای مجاز کمتر بحث شده درچارچوب پیشنهادی ضرورت استفاده از آن دربهبود امنیت سیستم بررسی میشود طرح مبتنی برتوسعه چارچوب ماتریس وب است که امکان استخراج اشیای چندرسانه ای درآن فراهم شده است ارزیابی مدلهای امنیتی با شناسایی و رفع تهدیدات امکان پذیر می باشد که ما با مدلسازی طرح پیشنهادی با متد KAOS تامین نیازهای امنیتی را مورد بررسی قرارمیدهیم