سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم پروین – کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان
علی کردانی –
مسلم سروستانی –
هوشنگ باقری –

چکیده:

مهمترین و اساسی ترین عامل تولیددر کشاورزی آب می باشد از آنجایی که کشور ما در منطقه کم باران و خشک قرارگرفته و استان خوزستان نیز در منطقه حاد این شرایط قراردارد و خصوصا منطقه هندیجان از نظر آب و خاک دارای محدودیتهایی به مراتب شدیدتر از سایر نقاط استان می باشد بنابراین روشهای آبیاری نوین با رویکرد مشارکت همه جانبه بهره برداران می بایست مدنظر قرار گیرد این درحالی است که از نظر اراضی مستعد کشاورزی محدودیت در سطح استانوجود ندارد لذا توجه به توسعه شبکه های مدرن آبیاری بیش از پیش مورد اهمیت قرارگرفته است با توجه به محدودیت دولت درتامین منابع مالی جهت احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی بنابراین راه حل توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در کشور را باید از طریق مشارکت سازمانهای تامین مالی نظیر بانکها و همچنین مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و بهره برداران طرح ها جستجو کرد. بدین منظور برای جلوگیری از اتلاف منابع آب و حداکثر کارایی و بهره وری سازمان آب و برق خوزستان جلب مشارکت کشاروزان محدوده پروژه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی R2 هندیجان را به وسعت خالص ۸۲۵۳ هکتار را در دستور کار قرار داده و می توان احداث پروژه در منطقه را سرآغاز حرکت نو جهت رشد و شکوفایی منطقه قلمداد نمود. اجرای پروژه آبیاری وزهکشی R2 هندیجان در بهبود وضعیت شوری اراضی و برداشتم حصول افزایش ارزش افزوده اراضی و هم از نظر اشتغال زایی در منطقه اثرات بسیار چشمگیری داشته و چشم انداز روشنی را برای آینده این منطقه ترسیم خواهد نمود