سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم شوشتری – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و مدرس مدعو دانشگاه پیام ن
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

تقاضا برای موادغذایی چالش بزرگی برای کشاورزان به شمار می آید، ترکیب عواملی چون رشد جمعیت، افزایش درآمد و شهرنشینی می باشد که بطور قابل ملاحظه ای در این افزایش تقاضا دخالت دارد و توسعه کشاورزی به عنوان عمده ترین راه تأمین موادغذایی تنها زمانی پاسخگوی جمعیت رو به رشد بشر خواهد بود که پیشرفت آن همگام و متناسب با روند افزایش جمعیت باشد. نیاز به مواد غذایی بیشتر با وجود رشد جمعیت و به دنبال آن نیاز به آفت کش های شیمیایی برای کنترل و مبارزه با آفات برای افزایش محصول باعث استفاده وسیع و بی رویه آفت کش های در امور بهداشتی و کشاورزی شده است. کاربرد گسترده این آفت کش ها منجر به افزایش مقاومت به حشره کش ها در حشرات، باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی، مسمومیت های حاد و مزمن، طغیان آفات به دلیل کاهش دشمنان طبیعی و آلودگی محیط زیست شده است. بنابراین با اجرای مدیریت تلفیقی آفات در هزینه تولید صرفه جویی شده و خطرات ناشی از مصرف سموم نیز کاهش می یابد