سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباسعلی دریائی – دانشجوی دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلا
یعقوب هاشم نژاد – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
مهدی طالبیان – دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

مفهوم توسعه پایدار برگرفته از مسئولیت اجتماعی دولت و ارکان اجرایی آن یعنی شرکت ها و سازمان هاست و شرکت ها به عنوان مجریان اهداف و برنامه های دولت در تلاش اند تا با ایفای مسئولیت اجتماعی خود از طریق گزارشگری درست و به موقع نقش خ ود را به نحو مطلوب ایفا نمایند. این موضوع سبب شده است که دولت ها از طریق اجرای بعضی از برنامه های خاص مثل اجرای برنامه های راهبری شرکت و تهیه گزارش های خاص از جمله گزارشگری اجتماعی و گزارشگری زیست محیطی و توسعه بازاریابی سبز به عنوان فرهنگی فراگیر، به ایفای مسئولیت پرداخته و امکان توسعه پایدار را فراهم آورند. در این مقاله درصددیم تا با بیان نقش اجتماعی سازمان ها و اخلاق تجاری در سطح سازمانی به تبیین ارتباط بین راهبری شرکتی، بازاریابی سبز، گزارشگری اجتماعی، دولت و توسعه پایدار بپردازیم. بررسی ها نشان می دهد که سازمان ها و شرکت ها به عنوان مجریان فرامین و دستورهای دولتی نقش مهمی در جهت توسعه پایدار ایفا می ک نند و رشد و توسعه گزارشگری اجتماعی به عنوان یک ابزار می تواند به دولت ها در فرآیند توسعه پایدار کمک نماید. هدف نهایی این مقاله، ا رائه زنجیره ای نو در خصوص تبیین ارتباط بین بازاریابی سبز، م سئولیت اجتماعی شرکت ها، راهبری شرکتی و توسعه پایدار از طریق معرفی دامنه های جدید حوزه ی فعالیت گزارشگری مالی است.