سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام وزیری فراهانی – دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
وحیده بله داری – دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری

چکیده:

امروزه تبعات مداخله انسان در محیط زیست بیش از هر زمانی متجلی شدهاست الاینده های ناشی از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر و پیامدهای آن جهان را با تغییرات برگشت ناپذیری مواجه ساخته است این در حالی است که ایران با داشتن حدود ۱% ا زجمعیت جهان حدود ۹% از فراورده های نفتی دنیا را مصرف م کند و با توجه به رشد مصرف داخلی انرژی مطالعات نشان میدهد که در صورت ادامه این روند تا سال ۱۳۹۷ ایران به یک کشور وارد کننده فراورده های نفتی تبدیل می شود این مقاله بر آن است که تا چگونگی همزیتستی مسالمت امیز بشر با محیط زیست در روستای کندوان را تشریح کند تا بدین طریق به ارتباط معماری بومی در جهت استفاده بهینه از انرژی و پایداری محیط اشاره شود.