سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی ایزدخواه شیشوان – دانشجوی سابق کارشناس ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
عبدالله حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غریی

چکیده:

طرح اولیه مفهوم توسعه پایدار در مقابل مفهوم عام توسعه بحران های زیست محیطی به وجود آمده درکشورهای مختلف بوده است . الگوی توسعه پایدار منابع طبیعی را بسترتوسعه می داند که بدون حفظ آن ادامه توسعه اقتصادی و زندگی بشرامکان پذیرنیست.درنتیجه، کم یابی و محدودیت منابع را درنظرمی گیرد و در حالی که الگوی رایج توسعه درجهان منابع طبیعی به عنوان یکی ازعوامل تولید مورد بهره برداری قرار می دهد بدون این که به محدودیت آن ها توجهی شود. توسعه پایدار به عنوان دسترسی به ارزش هایی است که مورد نیاز و خواسته مردم است، به طوری که خللی درتامین نیازهای نسل های آینده به وجود نیاید.اولین برنامه برای رسیدن توسعه ی پایدار را می توان اقداماتی درجهت حفظ منابع طبیعی و جلو گیری از تخریب محیط زیست دانست، باید تمام عواملی را که در این بر نامه سهیم هستند را شناسایی کرد ونقش هرکدام را مشخصنمود