سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

الهه محققی – شرکت نوونورد دارو

چکیده:

محصولات شوینده به عنوان یکی از مهمترین محصولات در حفظ سلامت جامعه، همواره به عنوان عاملی مهم و تأثیر گذار بر روی محیط زیست مطرح و تولید کنندگان این محصولات یکی از گروههایی بوده اند که قدمهای مؤثری در راستای توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و به حداقل رساندن آسیبهای زیست محیطی آن برداشته اند. در این راستا استفاده از مواد بیولوژیکی یا موادی که قابلیت تجزیه بیولوژیکی دارند یکی از راهکارهای مهم و در میان این مواد، آنزیمها یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین مواد می باشند که علاوه بر افزایش قدرت لکه بری و پاک کنندگی محصولات شوینده با جایگزینی برخی مواد شیمیایی باعث ایجاد محصولات سبزتر و دوستدار محیط زیست شده اند و به دلیل نوسانات قیمتی بسیار پائینتر در مقایسه با دیگر مواد در ثابت نگه داشتن یا کاهش هزینه تولید نیز تأثیر بسزایی داشته اند. در این مقاله برآنیم تا آنزیمهای مورد استفاده در صنعت شوینده و نقش کلیدی آنها را معرفی نمائیم. توسعه پایدار، مفهوم و اهداف آن را در صنعت شوینده بررسی کنیم و سپس به دستاوردهای شرکتهای مطرح دنیا و تکنولوژیهای مورد استفاده در این راستا پرداخته و محصولات شوینده سبز تولید شده را نیز معرفی نمائیم.