سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید پریشان – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ارومیه
لیلا دیانی – کارشناس ارشد جغرافیا
علیرضا سلیمانی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده:

مخاطرات طبیعی بویژه پدیده زلزله اغلب خاموشو درعین حال بالقوه مستعد ایجاد آسیب هستند نکته قابل توجه در این راستا این است که پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی زلزله در طی هر دو رزمانی متناسب با مبانی اندیشه قدرت اجتماعی فنی و تکنولوژیکی دچار تغییرات محسوسی شده و خواهد شد درچند دهه اخیر دررویکردهای مختلف به مدیریت ریسک زلزله تحولات اساسی به وجود آمده است امروزه این نکته اساسی که بین توسعه و مدیریت ریسک زلزله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد برکسی پوشیده نیست به همین خاطر دراکثر کشورها دیدگاه توسعه پایدار مبنا و چارچوب عملی به منظور دستیابی به اهداف مدیریت نوین کاهش ریسک زلزله تلقی می شود حال نوشتار پیش روی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخگویی به سوال یا سوالات زیر بوده است ارتباط بین توسعه پایدار و مدیریت ریسک زلزله چگونه می باشد ؟ یا بعبارتی دیگر رویکرد توسعه پایدار چگونه می تواند منجر به کاهش آسیب پذیری عرصه های شهری و روستایی دربرابر ریسک زلزله شود؟