سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهرانگیز پیریایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

شهرها به عنوان مکان زندگی و فعالیت انسان بخش مهمی از محیط می باشند که قادر به تاثیر گذاری برمجموعه محیط زیست کره زمین – بیوسفر هستند بنابراین دنیای پایداری نخواهیم داشت علیرغم کوششهای انجام شده و گفتگوی بسیار از توسعه پایدار و اکولوژیک در مجامع تخصصی کیفیات محیطی شهرهای بزرگ کشورمان به دلایلی از جمله عدم باور بسیاری کارفرمایان برنامه ریزان و طراحان از وخامت شرایط کنونی محیط زیست و فقدان یک برنامه و سیاست جامع محیطی با افت روزافزونی مواجه شده است به این موارد فقدان مفاهیم و ا صول روشن را در ارتباط با راه حلهای پایداری اضافه نمود بهسازی و سازماندهی فضاهای شهری نیاز به رویکردی جامع در ارتباط با برنامه ریزی مدیریت و طراحی فضا دارد. درهمین راستا سه اصل کلی نظم دهی به محیط دریک چهارچوب اکولوژیک، توجه به محدودیت های مربوط به مصرف انرژی و اولویت دادن به احیای مرمت و بازیافت به جای تعویض و احداث می تواند در پایداری شهری ارتقای کیفیت فیزیکی و حیات شهرها نقشمهمی داشته باشد