سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق سبط الشیخ انصاری – کارشناس ارشد زمین شناسی، انجمن گردشگران ایران

چکیده:

بهرهگیری از مزایای گردشگری با رعایت اصول توسعه پایدار در زمره بهترین روشهای درآمدزایی متناسب با محیطزیست و طبیعت میباشد.استان یزد که در منطقه خشک کشور ایران قرار گرفته با داشتن پتانسیل بالقوه، استعداد زیادی را در بهبود وضع موجود دارا میباشد. وجود آثار فرهنگی، طبیعی و معنوی در این استان نشان از استعداد مناسب در جهت رشد و توسعه میباشد. شهرستان ابرکوه نیز با داشتن آثار فرهنگی و طبیعی شاخص تاکنون به جایگاه مناسب خود نرسیده است که یکی از علل آن عدم رعایت اصول توسعه پایدار است. این شهر پتانسیل فراوانی در جهت درآمد زایی به طریق گردشگری دارد، امری که متاسفانه تاکنون مغول مانده است.