سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا رحیمی زارچی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

توریسم یکی از پویا ترین فعالیت های اقتصادی است که توسعه آن نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می کند با نگاهی به محورهای توسعه پایدار می تواندریافت که این صنعت از طریق ترکیب و بهکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی اقتصادی زیست محیطی و فرهنگی زیادی را در ابعاد کلان به همراه دارد از بعد اقتصادی گردشگری به عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی محسوب می شود چرا که این صنعت با فراهم آوردن زیرساختهای لازم به منظور دستیابی به شکوفایی اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی و افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط می گردد فراتر از این گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزشهای بومی منطقه اثبات ارزشهای فرهنگی گشودن جوامع به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک کشور می گذارد که امری شایان توجه است از سوی دیگر در دهه های اخیر توسعه مبتنی بر محله محوری به عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار در دستور کار بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.