سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین متین پور – کارشناس ارشد عمران، رئیس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سولماز حافظی زاده – کارشناس ارشد عمران، کارشناس شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
فرهاد الماس پور – کارشناس ارشد GIS کارشناس شرکت اب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

از آنجا که بحران جهانی آب، میلیونها نفر را از جنبه های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد و حتی منجر به از دست رفتن جان افراد زیادی می گردد، مدیریت منابع آب یکی از حیاتی ترین مسائل جهت حفظ حیات و امنیت اجتماعی می باشد.این مهم در کشور ما که در کمربند خشکی کره زمین واقع است بایستی بیشتر مدنظر قرار گیرد. مدیریت منابع آب در کشور ما برعهده شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمانهای آب منطقه ای نهاده شده است که بایستی با دیدی وسیع، پایش مستمر منابع و مصارف و همچنینی رویکردی جامع و چند منظوره اعمال گردد. توسعه پایدارمنابع آب تنها چاره تجویزی مدیریت ممنابع آب می باشد که در آن در خصوص تصمیمات و اقدامات سه مؤلفه عدالت و رفاه اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع و محیط زیست بایستی لحاظ گردد و نقصان در یکی از این مؤ لفه ها در حکم مدیریتی ناپایدار خواهد بود.در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم توسعه پایدار در مسائل صنعت آب مدل مفهومی ارزیابی پایداری منابع آب و الگوریتم گردشی آن ارائه شده است.