سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز نصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان
مجید شهرکی – کارشناس علوم آزمایشگاهی
مهدی قلی زاده دوران محله – کارشناس ارشد عمران
فریبا آذرپویه – کارشناس ارشد زیست گیاهی

چکیده:

توسعه پایدار فرآیندی استکه با سازماندهی و تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت استفاده از منابع و محیط زیست پیوند نظامهای اقتصادی با نظامهای اکولوژیکی دستیابی به تولید فزاینده و مستمر و پایدار را برای زندگی مطمئن رفاه اجتماعی امنیت غذایی عدالت بین نسل ها مکان ها و انسان ها ثبات اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل می نماید درجهان امروز توسعه پایدار و حفظ محیط زیست به عنوان دوهدف ارزشمند یگانگی بوم شناختی طبیعت و جامعه را نه تنها درسطح کشورها بلکه در سطح کره مسکونی قرار داده است. روش تحقیق که مروری با استفاده از کتب و مقالات متعددی در زمینه توسعه پایدار جمع آوری و تجزیه تحلیل شده است توسعه پایدا ردربخش محیط زیست می تواند زمینه های مختلفی همچون حفاظت از اتمسفر استفاده مناسب از زمین حفاظت از جنگلها کویرزدایی توسعه کوهستان ها کشاورزی و تنوع زیستی مدیریت منابع آب مدیریت مواد شیمیایی خطرناک و تقریبا تمام جنبه هایی را دربرمیگیرد که به نحوی بررشد و بقای انسان و بطور کلی حیات تاثیر می گذارند