سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هاجر جهانشاهی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

نیمه دوم قرن بیستم را باید عصر صنعت توریسم نامید صنعت توریسم را می توان صنعت سفید یا صنعت پاک نام نهاد زیرا برخلاف اغلب صنایع دیگر بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملتهاست و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می آورد انجام فعالیت های توریستی که مشاغل گوناگون را هم به دنبال دارد درهرکشوری به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی در کنار سایربخشها موجب رونق و پیشرفت اجتماعی اقتصادی آنان می گردد. امروزه صنعت توریسم به اندازه ای در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند صنعت توریسم از صنایعی است که درسالهای اخیر به سرعت گسترش یافته ودرردیف یکی از بزرگترین منابع درآمد جهان درآمدها ست. در کنار کلیه آثار مثبت صنعت توریسم باید با لحاظ قرار دادن اثرات مثبت و منفی به یک دیدگاه پایداری در توسعهاین صنعت دست یافت.