سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدساجد متولیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
مسعود تابش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در سالیان اخیر توسعه پایدار تامین و توزیع اب شهری به عنوان یکی از مباحث تحقیقاتی اصلی مورد توجه محققین بخش اب شهری قرار داشته است تا پیش از مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار بررسی عملکرد سامانه های تامین و توزیع اب شهری عمدتا محدود به سنجش توانایی این سامان ها در تامین خدمات ابرسانی و برمبنای افقهای برنامه ریزی کوتاه مدت بود منتهی بیش از دو دهه است که عملکرد این سامان ها از دیدگاه توسعهپایدار نیز مورد نقد و بررسی محققین قرار گرفته است در مقاله حاضر اصلی ترین چالشهای پیش روی توسعه پایدار سامانه های تامین و توزیع آب شهری در کشور به اختصار معرفی گردیده و راهکارهایی نیز جهت مقابله با این چالشها پیشنهاد شده است در انتها به فرصتهای موجود برای تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش اب شهری در کشور اشاره گردیده است.