سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی دادگری علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و م
مصطفی تقوی – مدرس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این نوشتار سعی خواهد شد مصرفگرایی به عنوان یکی از مشکلات پیش روی تحقق توسعه پایدارمعرفی شود. فرهنگ مصرف با ترغیب مردم به خرید بیشتر کالاهای مصرفی شرایطی را بوجود آورده استکه سیستم تولید و توزیع و دور ریز کالاها چنان سرعتی به خود بگیرد که با شرایط لازم برای تحقق توسعه پایدار بسیار فاصله دارد. همچنین تلاش میشود با نشان دادن برخی شواهد از وضعیت کنونی جهان از نظرمحیطزیستی و انسانی، به میزان فاصله جامعه جهانی از آرمانهای توسعه پایدار اشاره شود. در نهایت به این مساله اشاره خواهد شد که به علت اختلاف در مبانی فکری و اخلاقی حاکم بر توسعه پایدار و مصرفگرایی،امکان تحقق توسعه پایدار بدون تغییر فرهنگ مصرفگرا وجود نخواهد داشت.