سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید امین زکی – دانشجوی دکتری منابع طبیعی

چکیده:

منابع طبیعی وسیله معاش برای بسیاری از ملت ها و سکویی برای دستیابی به رشد پایدار است. در اقتصاد جهانی، منابع طبیعی پتانسیل مشارکت در رسیدن به اهداف توسعه پایدار را دارد که این پتانسیل از طریق توسعه منابع تولید کننده نهاده ها، خدمات و محصولات ظهور و بروز می یابد که منجر به بروز خلاقیت در تولید محصولات و خدمات جدید می گردد و نتیجه آن ایجاد خوشه های منابع طبیعی است. وجود خوشه های منابع طبیعی و سازمانهای مرتبط با آن، می تواند توسعه پایدار منطقه ای را شدت بخشیده و تکامل تدریجی خوشه های موجود، دستیابی به توسعه پایدار جهانی را میسر می سازد. در این مقاله به مجموعه ای از مسائل برای کمک به توسعه چارچوبی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است.