سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا انوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

ظهور تکنولوژی و امکان استفاده از انرژی های فسیلی و دستگاههای مکانیکی، حدود دو سده، اختلالاتی در طراحی اقلیمی و بومی بناها، بویژه در شهرها پدید آورده است. از این رهگذر موضوع استفادهنامتعارف از منابع انرژی فسیلی و ایجاد آلودگی محیط زیست ناشی از آن، بصورت موضوعی جدی و تهدید کننده در آمده است. در بحث توسعه پایدار، توجه مجدد به امر طراحی اقلیمی و بازگشت به معماری وشهرسازی بومی مطرح میگردد؛ چراکه در این نوع طراحی با استفاده حداکثر از انرژی های پاک و همسازی با شرایط اقلیمی، ضمن تأمین شرایط آسایش انسان و کمترین دخل و تصرف در طبیعت، صرفه جویی درمصرف انرژی و حفظ محیط زیست سالم برای نسل های آینده ممکن می شود. در این مقاله به بررسی ملاحظات اقلیمی در طراحی و اجرای بناهای بومی اقلیم سرد و خشک کوهستانی شهرستان اردبیلپرداخته شده است. هدف یافتن راهکارهای توسعه پایدار اقلیمی در این شهرستان میباشد. با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چهار نمونه از خانه های بومی این شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته؛ که نتیجه حاصله به صورت جداولی ارائه گردیده است.