سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیدا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

پایان پذیربودن ذخایر و منابع اقتصادی مانندنفت وگاز کشورهای مختلف را برآن داشته تا برای کسب درامد بیشتر به صنایع اشتغال زا و پرمنفعت روی آورند دراین میان صنعت گردشگری سومین فعالیت اقتصادی پیشرو و درحال توسعه می باشد که پس از صنعت نفت و خودروسازی باعث افزایش درآمد بسیاری از کشورهای دنیا حتی مناطقی که منابع اقتصادی چندانی ندارند گشتها ست گردشگری روستایی می تواند سهمی درمتنوع سازی اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال ودرآمد موجب توسعه مناطق نیافته گردد این مقاله که به روش مروری و استفاده ازمنابع کتابخانه ای تدوین شده تلاش دارد تا اهمیت گردشگری پایدارروستایی و نقش آن درتحول روستاها را موردبحث قرار دهد.