سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه مسیبی – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی
محمد مسیبی – موسسه آموزش عالی دانش پژوهان سپاهان

چکیده:

توسعه پایدار به حرکتی درونزا متعادل وموزون هرسیستم پویا درجهت کمال و افزایش کیفیت اطلاق میشود که برمنابع معنوی و مادی بومی تکیه شداته و یک حرکت بالقوه مداوم است که دربرگیرنده سیستمی بالنده و متشکل از اهدافی است که بایکدیگر رابطه ارگانیک داشته و لازمه آن نظم و توازن میان اجزای تشکیل دهنده آن است هدف توسعه پایدار فراهم آوردن زمینه مناسب جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه و بالفعل جامعه و افزایش کیفیت زندگی برای نسلهای حاضر و آینده با عنایت به کرامت و ارزشهای والای انسانی است توسعه پایدار جز لاینفکر توسعه انسانی است و امنیت بخش لایتغیرتوسعه انسانی می باشد درواقع انسانها بازگیران اصلی و مجریان توسعهپایدارند با توسعه انسانی می توان کمبودها و قابلیت های مورد نیاز مذکور را جبران کرد هدف اصلی بهره مند ساختن انسان ها و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد است.