سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی حسنی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شهرها پس ازانقلاب صنعتی رشد وتوسعه شتاب زده ای یافتند و این رشد و توسعه که تاکنون نیز ادامه داشته است اثار زیان باری را برمحیط زیست و روح و جسم انسان ساکن آن وارد ساخته است درایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد شتابان مسائل و معضلات بسیاری برای شهرهای ایران به دنبال داشته است دراین میان شهرهای مرزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند ولی شرایط برای شهرهای مرزی نوارغربی کشور متفاوت تر از بقیه شهرهای مرزی کشور می باشد شرایط خاص شهرهای مرزی نوارغربی بخاطر وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که این جنگ زمانی رخ میدهد که درجهان ازمطرح کردن مفهوم توسعه پایدار حدود ده سال می گذشت شهرسردشت که یکی از شهرهای مرزی نوارغربی کشور میباشد درآن زمان خلی تحت تاثیر این جنگ قرارگرفت و صدمات جبران ناپذیری به این شهر وارد شد که هنوز هم آثار آن درگوشه و کنار شهر دیده می شود.