سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران ماوایی – کارشناس ارشد عمران
شهرام سعیدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
محمدرضا آمویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
سجاد زنگیشه ای –

چکیده:

تحولات بین المللی و ژئوپولیتیکی درنیهم دوم قرن هیجدم موجب شد که شرق ایران بسیاری از استعدادها و ظرفیت های تاریخی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را از دست بدهد و تمدن شرقی درمعرض انحطاط قرارگیرد دردهه اخیر تعدادی ازطرح ها و پروژه های زیربنایی و مهم توسط دولت ایران دراین منطقه اجرا شده که زمینه مناسبی را برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی و پیشرفت این منطقه فراهم نموده است لذا تحقیق حاضر با استفاده ازروش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مانبع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی مهمترین این طرح ها پرداخته است نتایج نشانگر این مطلب است که توجه جمهوری اسلامی ایران بعدازجنگ تحمیلی به این مناطق و توجه مجلس شورای اسلامی موجب تصویب و اجرای طرح های زیربنایی دراین مناطق گردید احداث راه آهن گسترش بهره برداری از معادن سنگ آهن گسترش شبکه های گازرسانی برق رسانی مخابرات فیبرنوری و آموزش بهداشت ازجمله اینپروژه هاست.