مقاله توسعه یک سیستم خبره جدید برای کنترل آماری فرایند در صنایع تولیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: توسعه یک سیستم خبره جدید برای کنترل آماری فرایند در صنایع تولیدی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم خبره
مقاله نمود دانش
مقاله استنتاج
مقاله کنترل آماری فرایند
مقاله فرایند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آتشگر کریم
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط سرکار محمدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با عنایت به مزایای یک سیستم خبره بعنوان زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی جهت تقلید از رفتار افراد خبره در ارائه راه حل و اهمیت ویژه کنترل آماری فرایند در صنایع تولیدی، در این مقاله ضمن بررسی سیستم های خبره، یک مدل جدید برای کنترل آماری فرایند توسعه داده شده است. ویژگی بارز این مدل ایجاد حوزه های تشخیص بحرانی بودن فرایند و بحرانی بودن مشخصه کیفی در کنار حوزه های موجود سایر سیستم ها شامل حوزه ویژگی نمودار کنترل، نوع نمودار کنترل، نحوه نمونه گیری، پایداری فرایند، قابلیت فرایند و بهبود فرایند و اقدام اصلاحی می باشد. از دیگر ویژگیهای برجسته این مدل، استخراج حدود ۱۲۴ قاعده به عنوان دانش نهفته در حوزه ها از منابع مختلف است. این سیستم با استفاده از نرم افزار VP EXPERT تهیه شده و به جهت اعتبار سنجی در چند فرایند از صنایع تولیدی اجرا شده که نتایج حاصله نشان دهنده موثر بودن سیستم پیشنهادی می باشد.