مقاله توسعه یک روش PCR جهت تشخیص آلودگی های مایکوپلاسما در رده های سلولی و فراورده های بیولوژیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: توسعه یک روش PCR جهت تشخیص آلودگی های مایکوپلاسما در رده های سلولی و فراورده های بیولوژیکی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایکوپلاسما
مقاله پی سی آر
مقاله آلودگی
مقاله تشخیص مولکولی
مقاله کشت سلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثی مهدیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجرانی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آلودگی لاین های سلولی و فراورده های بیولوژیکی یکی از مشکلات عمده تکنیک کشت سلولی می باشد. تشخیص سریع و دقیق آلودگی مایکوپلاسما قسمت مهمی از کنترل آزمایشگاه های کشت سلول است، و باید روشی در هر آزمایشگاه کشت سلول وجود داشته باشد. سلول های آلوده منتهی به نتایج غیر قابل اطمینان می شود، بنابراین نیاز به یک روش مطمئن در آزمایشگاه امری ضروری می باشد. واکنش زنجیره ای پلیمراز یک تکنیک سریع، حساس و با ویژگی بالا در تشخیص باکتریها به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی کارآیی PCR در شناسایی آلودگی های کشت سلول و سایر فرآورده های بیولوژیک است.
روش کار: در این مطالعه ابتدا تکنیک PCR با استفاده از پرایمرهای MGSO و GPO-1 و هدف ژنی ۱۶SrRNA بهینه گردید. همچنین روش PCR مورد استفاده از لحاظ حساسیت و ویژگی بررسی گردید. سرانجام DNA به روشی ساده از ۷۲ لاین سلولی استخراج و با PCR آزمایش شد.
یافته ها: محصول ۷۱۵ جفت بازی توسط پرایمرها تکثیر و از طریق تعیین توالی تائید گردید. در بررسی های ویژگی، با هیچکدام از DNA های تست شده محصولی تکثیر نشد. این روش دارای حساسیتی در حد ۱۰ کپی از ژنوم هدف بوده و با DNA  میکروارگانیسم های دیگر، آمپلیکون ناخواسته ای مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج حاصله از این مطالعه مشخص می کند که این روش مولکولی در تشخیص آلودگی مایکوپلاسما در کشت های سلولی و فراورده های بیولوژیک از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار می باشد.