مقاله توسعه یک نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف برای پایش فرآیندهای دو مرحله ای با مشخصه کیفی پواسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۱۹۲ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: توسعه یک نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف برای پایش فرآیندهای دو مرحله ای با مشخصه کیفی پواسون
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآیندهای چند مرحله ای
مقاله خاصیت آبشاری
مقاله نمودار انتخاب عامل انحراف
مقاله مدل های خطی تعمیم یافته
مقاله تابع رابط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری علی
جناب آقای / سرکار خانم: زره ساز یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بیشتر محصولات تولیدی، در طی مراحل مختلف به هم وابسته از فرآیند بوجود می آیند. بدلیل وجود خاصیت آبشاری در اغلب اینگونه از فرآیندها، پایش آنها با استفاده از نمودارهای کنترلی مرسوم، باعث بوجود آمدن خطاهای غیر قابل اجتناب و تصمیم گیری های اشتباه می شود، یکی از نمودارهای کاربردی و تخصصی برای پایش فرآیندهای چند مرحله ای، نمودارهای انتخاب عامل انحراف می باشد. اینگونه از نمودارها بیشتر برای مشخصه های کیفی نرمال مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله یک فرآیند دو مرحله ای در شرایطی که مشخصه کیفی در مرحله دوم دارای توزیع پواسان است، مورد بررسی قرار گرفته است و برای پایش این مشخصه کیفی یک نمودار انتخاب عامل انحراف توسعه داده شده که آماره آن مقادیر باقیمانده استاندارد شده حاصل از مدل خطی تعمیم یافته می باشد. برای بررسی عملکرد این نمودار از شاخص متوسط طول دنباله استفاده شده و عملکرد نمودار کنترل پیشنهادی تحت دو نوع تابع رابط متفاوت با بهترین روش موجود در ادبیات مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر نمودار کنترل پیشنهادی در کشف تغییرات افزایشی است. درنهایت عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از یک مثال موردی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل قبولی بدست آمده است.