سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ضیاءالدین ایدی – کارشناسی ارشد مهندسی آب
علی داننده مهر – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
شکور سلطانی –

چکیده:

مدل تجربی DLSRS درسال ۱۳۸۹ توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران برای تعیین حریم کمی رودخانه ها ابلاغ گردیده است اگرچه درتعیین موردی حریم رودخانه ها به منظور ساده سازی محاسبات استفاده ازسه شاخص به جای پنج شاخص مدل مذکور مجاز دانسته شده ولی همچنان تعیین دبی ۲۵ساله به عنوان مشکل اصل یکاربران دراستفاده از این مدل دررودخانه های فاقد ایستگاه هیدرومتری برقوت خود باقی است دراین مقاله تعیین ضرایب منطقه ای درتلفیق با روش عکس فاصله وزنی به عنوان روش براورد دبی ۲۵ساله برای تعیین حریم رودخانه های فاقد ایستگاه یدرومتری پیشنهاد شده است با استفاده از این روش مقدار دبی ۲۵ ساله هرآبراهه فقط با داشتن موقعیت مکانی و سطح حوضه آبریز بالا دست آن قابل محاسبه می باشد کنترل نتایج روش پیشنهادی درمحدوده رودخانههای استان ایلام حاکی ازنتایج قابل قبول روش مذکور میب اشد.