سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن نصیری تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
علی شکوه فر – استاد گروه مهندسی مواد، مهندسی مواد-نانوتکنولوژی
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – استادیار گروه مهندسی مواد، مهندسی مواد-سنتز نانو مواد
سید محمد کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، سنتز مکانو شیمیایی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت با مشخصات ساختاری مناسب در محفظه های پلیمری مقاوم به سایش می باشد.بدین منظور مواد واکنش دهنده با نسبت های مولی معین، در اتمسفر هوا به مدت زمانهای متفاوت آسیاب کاری شدند. شناسایی فازها و بررسی مشخصات ابعادی و ظاهری محصول با استفاده از روشهای پراش پرتوایکس (XRD) و میکروسکوپ های الکترونی روبشی و عبوری (SEM/TEM) انجام پذیرفت.همچنین به منظور آماده سازی نمونه های مناسب جهت بررسی با میکروسکوپ الکترونی عبوری از دستگاه سونیکیتور (Sonicator) استفاده شد. نتایج مشاهدات میکروسکوپی نشان می دهد که مورفولوژی محصول به صورت نانو ذرات میله ای شکل می باشد. در حقیقت استفاده از محفظه های پلیمری مقاوم به سایش به همراه کنترل پارامترهای موثر در فرآیندهای مکانوشیمیایی امکان تولید بیو مواد نانو ساختار با خواص مطلوب را فراهم می کند و موجب بهبود مشخصات کریستالی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت می شود.