سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین فاروقی – استادیار دانشگاه کردستان
وریا محمدی – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

شهرسنندج مرکز استان کردستان با ۵ منطقه و ۲۲ ناحیه و ۷۷ محله شهری دردوره نسبتا مسطحی از سلسله جبال زاگرس واقع و درپنجاه سال گذشته به سرعت رشد و توسعه یافته بطوریکه دراین مدت جمعیت آن بیش از هفت برابر و مساحت محدوده قانونی شهر بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است دراین مطالعات ۴ ناحیه از حوزه شمالی شهر انتخاب و عوامل موثری چون جمعیت تعداد خانوار درآمد تعداد وسایل نقلیه اهداف سفر و تغییرات آنها برای تعداد محدودی از نمونه گیری های آمارگیری شده جمعیت شهر و تاثیر آنها برتعداد سفر روزانه افراد و وسایل نقلیه بررسی و توابع رگرسیونی تعداد سفر برحسب یک و چندمتغیر وابسته به آن تعیین شده است براساس این روابط تعدادسفرهای سال طرح دراین مناطق پیش بینی توسعه حمل و نقل شهری آن تخمین زده شده و برخی از مشکلات آینده آن بررسی شده است.