مقاله توسعه و تطابق فرهنگی تست پیامد سینوس- بینی ۲۰ به زبان فارسی و بررسی روایی و پایایی آن در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن: گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۲۵ تا ۷۴۰ منتشر شده است.
نام: توسعه و تطابق فرهنگی تست پیامد سینوس- بینی ۲۰ به زبان فارسی و بررسی روایی و پایایی آن در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن: گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رینوسینوزیت
مقاله SNOT-20
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله زبان فارسی
مقاله تطابق فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی صوفیا
جناب آقای / سرکار خانم: انجه یی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: نخستین انصاری نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: فتحعلی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تست پیامد سینوس- بینی ۲۰ (SNOT-20) یک مقیاس خود ایفا برای ارزیابی بیماران رینوسینوزیت می باشد. هدف پژوهش حاضر، ترجمه این مقیاس به فارسی و بررسی پایایی و اعتبار آن در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن بود.
روش بررسی: SNOT-20 از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. ۳۰ بیمار مبتلا به رینوسینوزیت مزمن SNOT-20 فارسی را دو بار با فاصله ۲–۱ هفته تکمیل کردند. برای ارزیابی اعتبار تمایزی، ۳۰ فرد سالم SNOT-20 فارسی را تکمیل کردند.
یافته ها: مقادیر ضریب آلفای کرونباخ بالا بودند با ۰٫۸۸ برای آزمون و ۰٫۹۰ برای بازآزمون. مقدار ICC برای پایایی آزمون- بازآزمون ۰٫۹۵ بود. نمرات بیماران به طور معنی داری بالاتر از نمرات افراد سالم بود. اثرات بالاترین و پایین ترین نمره وجود نداشت.
نتیجه گیری: SNOT-20 فارسی برای ارزیابی بیماران فارسی زبان مبتلا به رینوسینوزیت پایا و معتبر است.