سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید ادیب – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
علی کوچی – کارشناس ارشدهوافضا
حسن منصوری – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

بررسی رفتار خستگی مواد مرکب با توجه به کاربردهای روزافزون آنها بسیار مهم است استفاده ازمدلهای میکرومکانیک جهت بررسی خواص مواد مرکب آزمایشهای زمان بر و پرهزینه معمول جهت این کار را کاهش میدهد بنابراین استفاده از انها جهت بررسی رفتار خستگی می تواند مناسب باشد تاکنون مدلهای میکرومکانیکی مختلفی از مله مدل اختلاط اختلاط اصلاح شده مدل ماتریس واسطه و … ارایه شده است که دراین بین مدل ماتریس واسطه اولین با توسط هوانگ Huang) ارایه شده است بدلیل درنظر گرفتن رتفار پلاستیک ماتریس نتایج بهتری میدهد دراین مقاله با اصلاح مدل ماتریس واسطه تغییرات استحکام صفحات کامپوزیتی را تحت بارگذاری خستگی محاسبه نموده و نتایج با نتایج حاصل از مدلهای سفتی استحکام پسماند شکریه مقایسه شده اند و همخوانی بسیار خوبی مشاهده شده است.