سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی غریب زاهدی –
سیدمحمد موسوی –
منوچهر حامدی –
فرامرز خدائیان –

چکیده:

هدف ازاین بررسی توسعه روشی موثر و کارا به منظور تعیین ضرورت عمل آنزیم بری برای مغزهای گردو پیش از استخراج ترکیبات فراسودمند موجود در آن می باشد این تحقیق نشان میدهد که استفاده از محلولهای گایاکول ۱% و پراکسید هیدروژن ۰/۳% به خوبی می تواند وجود آنزیم های شاخص پراکسیداز را درمواد اولیه نشان دهد با این حال نتایج نشان داد که مغزهای گردو دارای این آنزیم درپیکره خود نبودند و یا به میزان ناچیزی آن را دارا می باشند روش ارایه شده دراین مطالعه می تواند راه حل قابل اطمینان و سریعی برای ارزیابی و امکان سنجی ضرورت عمل آنزیم بری درکارخانجات صنایع غذایی باشد.