سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه تهران
محسن ناصری – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه تهران
بنفشه زهرایی – دانشیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده تغییر اقلیم اثرات قابل توجهی را در سالهای اخیر برسیستمهای منابع آب در سرتاسر جهان گذاشته است و نتایج مدلهای گردش عمومی حاکی از آن است که این اثرات در اینده نیز ادامه خواهند داشت برای استفاده از نتایج مدلهای گردش عمومی در فرایند برنامه ریزی منابع اب نیاز است تا این نتایج در محدوده مکانی مناسب کاهش مقیاس داده شوند که یکی از متداولترین رویکردهای اماری دراین زمینه استفاده از مدل SDSM است دراین تحقیق پس از ارائه عملکرد مدل SDSM به توسعه هسته تخمینگر دراین مدل با استفاده از یک مدل رگرسیونی خطی چند متغیره و چند ضابطه ای بنام مدل درختی که روشی از میان روشهای مبتنی بر داده کاوی است پرداخته شده است. در نهایت مدل بهینه شده MT-SDSM با شاخصهای اماری مناسبتری ارائه شده است. حوضه نیمه خشک ادری در استان کرمان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است.