سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا دستجردی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد-یزد-ایران
محمدرضا محدث مجتهدی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر– تهران- ایران
نغمه حیدری – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد-یزد-ایران

چکیده:

محدودیت رنگرزی پلیاتیلن ترفتالات به تکنیکهای رنگرزی خاص، رنگینه های ویژه و شیدهای محدود همواره به عنوان یک چالش جدی در صنعت نساجی و پوشاک مطرح بوده است. در این مقاله برقراری پیوندهای کووالانس کئوردینانس میان نانوذراتفلزی و مولکول رنگزای کرومی و تشکیل کمپلکس ایده توسعه منسوجات رنگپذیر با رنگینههای کرومی از طریق تولید منسوجات نانوکامپوزیتی قرار گرفته است. نتایج نشانگر موفقیت ایده تولید نانوکامپوزیتهای فلزی جهت توسعه منسوجات پلیاستری رنگپذیربا رنگینههای کرومی بر مبنای تشکیل کمپلکس و برقراری پیوند کووالانس کئوردینانس (داتیو) است. در واقع با افزایش درصد مستربچ نقره رنگپذیری افزایش یافته است. افزایش راندمان رنگپذیری در نمونه حاوی بیشترین درصد نانوذرات به بیش از ۴۰۰ درصد رسیده است.