مقاله توسعه مدل EPQ با اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، محصول معیوب، کمبود و موجودی در جریان ساخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت تولید و عملیات از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل EPQ با اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، محصول معیوب، کمبود و موجودی در جریان ساخت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موجودی در جریان ساخت
مقاله کمبود
مقاله محصولات معیوب
مقاله اندازه بهینه دسته تولید
مقاله نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیلی پورطباطبایی سیداکبر
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین اندازه بهینه دسته تولید، از جمله مسائلی است که همواره در مباحث برنامه ریزی تولید مورد توجه محققان قرار گرفته، به طوری که در این زمینه تاکنون مدل های فراوانی ارائه شده اند. از جمله مسائلی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مساله خرابی ماشین است. بدیهی است که ماشین تولیدکننده ممکن است در زمان انجام ماشین کاری با خرابی های تصادفی مواجه شود که این موضوع ضرورت به کارگیری سیاست نگهداری و تعمیرات مناسب را توجیه می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن فرضیاتی، از قبیل مجاز بودن کمبود، در نظر گرفتن موجودی در جریان ساخت و امکان تولید محصولات معیوب با قابلیت دوباره کاری و بدون قابلیت دوباره کاری، مدل مقدار اقتصادی تولیدEPQ  در حالت اتخاذ سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بررسی شده، و با مینیمم سازی هزینه کل سیستم، مدل جدیدی برای تعیین اندازه بهینه دسته تولید طراحی و با ارائه نمونه های عددی کاربرد آن تایید شده است.