مقاله توسعه مدل کنترل موجودی (r,Q) با رویکرد چند هدفه احتمالی- فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل کنترل موجودی (r,Q) با رویکرد چند هدفه احتمالی- فازی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل کنترل موجودی (r,Q)
مقاله برنامه ریزی چند هدفه
مقاله برنامه ریزی محدودیتهای احتمالی فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نایبی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی نیا عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدلهای سنتی به تنهایی قادر به اعمال دقت و قطعیت منطق ریاضی کلاسیک نیستند. در واقع، یک موقعیت واقعی زمانی که نادقیقی و عدم قطعیت به دلیل ساختار مدل نادیده انگاشته می شود، زیاد هم واقعی نیست. بدین منظور در این مقاله مدل سنتی کنترل موجودی (r,Q) به صورت یک مدل چند کالایی با دو هدف کمینه سازی هزینه ها و سطح خطر و تحت محدودیتهای میزان بودجه در دسترس، حداقل سطح عملکرد، فضای انبار و تعداد کمبود مجاز توسعه یافته است. در این مدل تقاضا احتمالی است و از توزیع نمایی پیروی می کند و تقاضای اضافی با فروش از دست رفته مواجه می شود. فضای انبار پارامتری احتمالی- فازی با توزیع نرمال است. پارامترهای بودجه در دسترس و حداکثر کمبود مجاز فازی و از نوع مثلثی می باشد. ابتدا مدل قطعی و سپس مدل احتمالی- فازی توسعه می یابد. در متدولوژی حل با استفاده از روش نافازی سازی محدودیتهای فازی و روش بر نامه ریزی محدودیتهای احتمالی فازی مدل به یک مساله قطعی چند هدفه تبدیل شده و سپس از طریق روش فازی حل می گردد. در پایان یک مثال عددی جهت توصیف مدل و روش حل آمده است که با نرم افزار لینگو حل شده است.