سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا نصیری خانقاه – تهران ونک دانشگاه الزهرا
مهدی سیف برقی –

چکیده:

مکان یابی رقابتی ، مسئله ی مکان یابی تسهیلات جدید به منظور فراهم آوردن خدمت(یا کالا) برای مشتریان در ناحیه ای مفروض بوده که تسهیلات دیگر(رقبا ) نی ز د ر آ ن خدمات مشابهی را ارائه می دهند . تسهیلات جدی د می بایست باتسهیلات موجود برای کسب سهم بازار، رقابت کنند. این مقاله مدل جدیدی از مکان یابی رقابتی را ارائه می دهد که در آن تابع هدف سهم بازار کسب شده را حداکثر می کند در صورتی که مشتری ها تسهیلات را بر اساس زمان سفر و زمان انتظار وجذابیت تسهیل انتخاب می کنند. جذابیت تسهیل به عنوان پارامتری در مدل در نظر گرفته شده و همچنین تعداد مشخصی سرور به تسهیلات استقرار یافته تخصیص می یابد. الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل این مدل پیشنهاد گردیده و نتایج عددی نیز از حل مدل با این الگوریتم در بخش آخر آورده شده است