سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا تات – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مریم اسمعیلی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
عطاالله طالعی زاده –

چکیده:

در اکثر مدل های موجودی معمولاً فرض می شود که اقلام برای مدت نامحدود قابل نگهداری است. در حالی که بسیاری از کالاها از این قاعده تبعیت نمی کنند و با گذشت زمان از نظر کیفی یا کمی دچار فساد خواهند شد. لذا کنترل و مدیریت این موجودی هاامری ضروری به نظر می رسد. کنترل موجودی می تواند موجب کاهش هزینه های مربوط به موجودی و در نتیجه افزایش سود شود مدیریت موجودی توسط فروشنده یا همانVMI یک روش جدید مدیریت زنجیره تأمین است که در آن فروشنده مسئول مدیریت موجودی خریدار است. این مقاله به توسعه مدل مقدار سفارش اقتصادی کالاهای فاسد شدنی با و بدون در نظر گرفتن کمبود به منظور بررسی عملکرد سیستمVMI نسبت به زنجیره تأمین سنتی میپردازد. این مدلها برای یک زنجیره تأمین دو سطحی(یک تأمینکننده و یک خردهفروش) با یک کالای فاسد شدنی آنی توسعه داده شده است. مثال عددی و تحلیل حساسیت بهمنظور نشان دادن تأثیر پارامترهای مربوطه بر هزینه کل و مقدار سفارش بهینه زنجیره آورده شده است. نتایج حاکی از این است کهVMI در تمامی شرایط بهتر کار میکند و هزینه کل کمتری بدست میآورد