سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
مریم اسمعیلی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
عطاالله طالعی زاده –

چکیده:

مسأله کاهش هزینه های تولید یکی از دغدغه های اصلی اغلب مؤسسات تولیدی است. نیل به این هدف مستلزم به کارگیری مؤثر منابع می باشد. مدل مقدار تولید اقتصادی ۱ در تعیین اندازه انباشته تولید بهینه با حداقل سازی مجموع هزینه های تولید- موجودی به بنگاه ها وکارخانه ها کمک می کند. در سیستم های تولیدی دنیای واقعی به دلیل زوال فرایند یا سایر فاکتورها تولید اقلام معیوب اجتناب ناپذیر است.یکی از استراتژی های کاربردی در این محیط ها، دوباره کاری اقلام معیوب می باشد. مدیریت موجودی توسط فروشنده ۲ (که در اینجا همان تولیدکننده می باشد)، یک سیاست مدیریت موجودی با تکمیل پیوسته موجودی می باشد که در سال های اخیر موردتوجه بخش تولید قرارگرفته است. در این پژوهش یک مدلEPQ با نرخ خرابی تصادفی و فرایند دوباره کاری کامل در دو حالت وجود و عدم وجود کمبود در یک زنجیره تأمین دوسطحی شامل یک تولیدکننده و یک خریدار بررسی شده است. مجموع هزینه های این سیستم های موجودی، قبل و بعد از اجرای سیاستVMI محاسبه شده اند؛ در ادامه با تحلیل حساسیت هر یک از مدل ها در یک مثال عددی، تأثیر پارامترهای هزینه بر اندازه انباشته بهینه و مجموع هزینه ها مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج خاکی از کاهش مجموع هزینه های سیستم موجودی پس از اجرای سیاستVMI می باشد.