سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه دهقانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این پژوهش ابتدا به بررسی فیزیولوژی عضله، حسگرهای عمقی، حرکت و اجزای دخیل در آنها می پردازیم و در ادامه مدل ریاضی سیستم عصبی- عضلانی دست لحاظ شده، در این راستا مشاب هساز کامپیوتری مناسبی برای این مجموعه طراحی میگردد. سپس با بررسی فیزیولوژی حرکت دست، بلوکهای اصلی کنترلی در مغز برای این مجموعه بررسی گردیده و مدل مناسبی انتخاب و مشابه سازی شده و در پایان به پیاده سازی مدل پیشنهادی که دینامیک بازو، عضله، حسگرهای عمقی، رفلکس نخاعی و عملیات کنترلی مغز را در بر می گیرد، پرداخته خواهد شد.