سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس پارسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمدمهدی احمدی – استادیاران دانشگاه شهید باهنر کرمان
کوروش قادری –

چکیده:

انتشار الودگی دررودخانه ها ازمهمترین مسائل و مشکلات موجوددرمحیط زیست می باشد معادله حاکم برانتقال دررودخانه ها معادله انتقال – پخش است که یک معادله دیفرانسیل جزئی می باشد اگردرمسیر رودخانه یک ناهمگونی مثل پهنه ماندابی وجود داشته باشد برای مدلسازی انتشار آلودگی باید اصلاحاتی درمعادله انتقال و پخش کلاسیک اصلی ایجادکرده و معادله را به نحوی تغییر داد که برای مساله مذکور کمترین خطا را شبیهسازی ناحیه ماندابی داشته باشد Fractional Calculus شاخه ای ازریاضیت می باشد که عمل مشتقل و انتگرالگیری را درمرتبه اعشاری میسر می سازد امروزه این نوع ازم حاسبات کاربرد زیادی درمدلسازی مسائل مهندسی دارد بسیاری از مدلهای ریاضی را که براساس معادله دیفرانسیل جزئی معمولیبا متربه اعدادصحیح بوده اند را میتوان با تجدیدنظر درمرتبه آنها بهینه و دقیقتر نمود. دراین مقاله به تشریح روش FARDE و ارایه مدل عددی مناسب جهت مدلسازی انتشار آلودگی پرداخته و درنهایت با حل تحلیلی مدل MADE وداده های مشاهداتی مقایسه و کالیبره شد.