مقاله توسعه مدل عددی جهت شبیه سازی جریان های قائم به روش حجم محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل عددی جهت شبیه سازی جریان های قائم به روش حجم محدود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی عددی
مقاله فشار غیر هیدرواستاتیک
مقاله روش حجم محدود
مقاله جریان قائم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان بیگی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حکیم زاده حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرض توزیع فشار به صورت هیدرواستاتیک در بسیاری از مدل سازی های عددی همچون مدل سازی عددی سیل در کانال ها، رودخانه ها و مخازن سدها نمی تواند بکار رود. بنابراین در این مقاله، جزئیات یک مدل عددی توسعه یافته دو بعدی در صفحه قائم برای شبیه سازی جریان های غیر دائمی با توزیع فشار غیر هیدرواستاتیکی ارائه می شود. در مدل مذکور، معادلات رینولدز با شرایط مرزی مختلف و بدون فرض فشار هیدرواستاتیک با روش حجم محدود گسسته سازی می شوند. استفاده از این روش و شکل انتگرالی معادلات جریان، سهولت گسسته سازی میدان جریان و حل معادلات در شکل محافظه ای را در پی دارد. جهت تعیین فشار از روش دو مرحله ای و برای حل معادلات انفصال یافته حاصله از روش تکراری تخفیف استفاده شده است. برای حل معادلات و تعیین فشار و مولفه های سرعت در میدان جریان، برنامه رایانه ای به زبان فرترن تهیه شده است. مدل عددی مذکور برای شبیه سازی برخی از جریان های غیر دائمی که در آنها شتاب قائم نسبتا قابل توجه است مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی و مطالعات سایر محققین مقایسه شده است. مقایسه نتایج، نشان دهنده آنست که مدل عددی توصیف شده توانایی پیش بینی صحیح را داشته و به آسانی در انواع مسائل جریان با توزیع فشار هیدرواستاتیک و غیر هیدرواستاتیک می تواند بکار برده شود.