مقاله توسعه مدل شبیه سازی بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۴۶۲ تا ۴۷۱ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل شبیه سازی بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندی سیل
مقاله دایک های حفاظتی
مقاله بهینه سازی
مقاله الگوریتم ژنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ حداد امید
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهی اصل سارا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: جوان پوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به دلیل تجاوز انسان ها به حریم رودخانه ها و نیز تخریب پوشش گیاهی، خسارات ناشی از وقوع سیل افزایش یافته است. این عوامل سبب می شوند تا علاوه بر افزایش خسارات جانی و مالی، خساراتی نظیر فرسایش خاک در بالادست و رسوب گذاری در پایین دست نیز به وجود آیند. در این تحقیق هدف، ارائه راهکاری به منظور کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل با استفاده از روش سازه ای و نیز بررسی پهنه سیلاب در اطراف رودخانه ها و بررسی مکان های مناسب برای ایجاد دیواره های حفاظتی در مناطق پرخطر می باشد. به منظور دستیابی به بیشینه سود ناشی از کنترل سیل و نیز کمینه هزینه احداث دایک های حفاظتی از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک استفاده شده است. تابع هدف در این تحقیق بیشینه کردن سود طرح می-باشد. مدل برای رودخانه صرم و خورآباد استان قم برای طول تقریبا ۱۰ کیلومتر از رودخانه با دبی حداکثر سیلاب برای دوره بازگشت ۵۰ و ۱۰۰ ساله به ترتیب برابر با ۲۷۹ و ۳۳۲ متر مکعب بر ثانیه اجرا شد. به منظور طراحی دیواره ها از خاکریزهای ذوزنقه ای با شیب ثابت دیواره استفاده شده است. محل و ارتفاع مناسب این دیواره ها به نحوی تعیین می شوند که میزان خسارتی که در صورت احداث دایک های حفاظتی به منطقه وارد نخواهد شد منهای هزینه ساخت دایک های حفاظتی بیشینه گردد. در صورت احداث دایک های حفاظتی میزان خسارت وارد شده به منطقه حدود ۹۹ درصد نسبت به شرایط عدم وجود دایک کاهش یافته است.