مقاله توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب پذیری آبخوان های ساحلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب پذیری آبخوان های ساحلی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبخوان ساحلی
مقاله آسیب پذیری آبخوان
مقاله مدل دراستیک اصلاح شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشدوز ماسوله نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نادری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آبخوان های ساحلی، خطر نفوذ آب شور دریا به منابع آب زیرزمینی وجود دارد و از این نظر بررسی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی می تواند در تعیین نقاط آسیب پذیر و حساس آبخوان بسیار موثر باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی جزیره کیش با استفاده از مدل دراستیک و نیز اصلاح آن برای شرایط این سفره ساحلی است. دو پارامتر اختلاف تراز آب دریا با سطح ایستابی آب و فاصله نقطه تا دریا به پارامترهای مدل اضافه و مدل دراستیک اصلاح شده توسعه یافت. برای ارزیابی نتایج مدل، نقشه های آسیب پذیری تولید شده با نقشه های پهنه بندی پارامترهای هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول مقایسه شد. این نقشه ها با استفاده از داده های ثبت و نمونه برداری شده کیفیت آب چاه های جزیره در محیط (GIS) تهیه گردید. مقایسه نتایج مدل دراستیک و دراستیک اصلاح شده با نقشه های هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول جزیره نشان داد که میانگین اختلاف ها برای مدل دراستیک به ترتیب با ۱۷٫۴۱ و ۱۰٫۲۴ و مدل دراستیک اصلاح شده به ترتیب با ۰٫۶۹ و ۰٫۵۵ می باشد که حاکی از مطابقت بیشتر با داده های مشاهده ای دارد. نتایج مدل دراستیک اصلاح شده نشان داد که ۳۴٫۱ درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل آسیب پذیری خیلی زیاد، ۴۸٫۱ درصد دارای پتانسیل آسیب پذیری زیاد و ۱۷٫۸ درصد نیز دارای پتانسیل آسیب پذیری متوسط می باشد.