سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید خمسه – مدیرارزیابی فنی و اقتصادی شرکت گروه طلیعه سبز جهان

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است با مسئله حمل و نقل ازدیدگاه یک بنگاه واسطه ای که وظیفه تامین یک نوع کالا را با قیمت های متفاوتی از منابع مختلف جهت مشتریانی درمکانهای مختلف با قیمت های متفاوت به عهده داردبپردازیم درمسائل عمومی حمل و نقل تنها به این موضوع توجه می شود که هزینه حمل بین مبادی و مقاصد مختلف جهت یک کالا با توجه به محدودیت های ظرفیت آنها و هزینه واحد حمل بین هر مبدا و مقصد کمینه شود دراین مقاله سعی شده است با توسعه مدل عمومی حمل و نقل هزینه تامین کالا از هر منبع و همچنین ارزش هرکالا درهرمقصد درمدل لحاظ شود درپایانبا حل یک مثال با مدل توسعه یافته تحقیق و مدلهای دیگر نتایج آن را مقایسه می نماییم.