سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدحسینی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جواد تن زده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی و دانشگاه آزاد اسلامی ته
محمدرضا حاجتی مدارایی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

حجم اوج ترافیک از جمله پارامترهایی است که در طراحی و توسعه راهها و تحقیقات ترافیکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که در این مجال دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روابط اساسی جریان ترافیک مدل دقیق تری برای آن توسعه داده می شود.با بررسی اولیه آمار چند [ خیابان در شهر تهران ،این سوال مطرح شد که چرا حجم های برداشت شده در ساعات ظهر در بیشتر موارد بیشتر از مقدار حجم اوج صبح است.[ ١در ادامه با بیان یک نظریه جدید، به استناد آمارگیریهای گسترده ای که در معابر شریانی درجه دو اصلی که به عنوان معابر طرح انتخاب شدند، و مطالعات و محاسبات صورت گرفته و تحلیلهای مهندسی، نتیجه گیری می شود که علی رغم بیشتر بودن تقاضای سفر در ساعات اولیه صبح، به دلیل تراکم زیاد وسایل نقلیه و کاهش سرعت سفر یا همان سرعت متوسط مکانی، حجم برداشت شده صبح کمتر از مقدار واقعی است و برای دست یافتنبه مقدار واقعی نیاز است بر اساس یکی از مدل های مطرح جریان ترافیک، یک مدل جدید توسعه داده شود. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته، و اعمال عواملی چون سرعت مجاز معبر، عرض معبر و شیب ، مدلی ارائه شد که می تواند حجم اوج واقعی معبر را با استفاده از داده های مذکور، ارائه نماید