سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن شوندی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
شکوفه ابریشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش یک مسئله بهینهسازی چند هدفه ارائه شده است که بطور همزمان سود بدست آمده و سهم بازار کسب شده توسط نمایندگی-های تاسیس شده در یک زنجیرهتامین را با در نظر گرفتن یک مدل جانمایی-موجودی بیشینه میکند. رفتار مشتریان هنگام خرید به دوصورت حضوری و غیرحضوری است و کالا برای مشتریان غیرحضوری توسط نمایندگیها ارسال شده و مشتریان حضوری برای خرید درنمایندگی حاضر میشوند. برای حل این مسئله چند هدفه الگوریتمهای تکامل یافته ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب و الگوریتم شبیه سازی تبرید ارائه شده است. نتایج محاسباتی نشان داد که در ابعاد متوسط و بزرگ، در بیشتر مواقع عملکرد الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب بهتر از الگوریتم شبیهسازی تبرید است. همچنین با افزایش احتمال مشتریان غیرحضوری، سود کاهش مییابد و در حالتیکه احتمال مشتریانغیرحضوری بالا است، افزایش هزینهی ارسال کالا به مشتریان باعث کاهش سود میشود