سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرید محمدی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی
مسعود مصدق خواه – عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین ع
حسن قاسمی – پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

این مقاله با ارایه مدلی برای انتخاب تامین کننده ها و توزیع کالا از انها به مصرف کنندگان یک شبکه تامین و توزیع مستقیم کالا را طراحی می کند مدل پیشنهادی ازدو فاز کیفی و کمی تشکیل شده است درفاز کیفی تامین کنندگان بالقوه توسط روشهای گسترش کارکرد کیفیت qfd و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP مورد ارزیابی قرارمیگیرند و حاصل این رتبه بندی درفازکمی به همراه هزینه های خرید و حمل و نقل و کالاهای معیوب درمدل ریاضی قرار میگیرد تا دریک برنامه ریزی چندهدفه بهینه شوند حاصل بهینه سازیمدل انتخاب تامین کنندگان موردنظر و حجمی از سفارش است که از هریک از آنها به هریک از مصرف کنندگان ارسال می شود این انتخاب به گونه ای استکه هزینه های حمل و نقل و تعدادکالاهای معیوب کمینه و میزان رضایت مشتری از کالای خریداری شده بیشینه می گردد.